language arrow_drop_down
DK SE EN
share

Kunde

Force Technology

Får avansert industriell skanning til å fungere.

Force Technology og Prevas har utviklet en ny ultralydskanner med en rekke ultralydelementer som kan skanne enorme mengder data raskt og vise dem i sanntid.

Force Technology ble etablert på 1970-tallet og har vært en pioner innen utstyr for ultralydskanning. Selskapet har utviklet utstyr for skanning av metallrør, vindturbinblad og mange andre strukturer. Med ultralydskanning kan man ”se” inn i strukturene og avdekke kritiske feil, for dermed å muliggjøre en ikke-destruktiv prøving.

I den siste versjonen av det populære P-Scan Stack-systemet har Force Technology tatt teknologien et enormt sprang videre. I stedet for å bruke bare ett eller to ultralydelementer samtidig, kan nye P-Scan Stack ved hjelp av phased array-teknologi håndtere opptil 128 elementer. Det innebærer at enheten kan sende og detektere en retningsstyrt front av ultralydbølger i stedet for bare én stråle.

Det nyutviklede systemet gjør det mulig å skanne et 100 meter langt vindturbinblad på bare et kvarter, ved hjelp av et elektrisk spesialkjøretøy som kjører ultralydskanneren. Hittil har det tatt flere timer å utføre en slik skanning.

– Det er viktig for bladprodusenten å kunne skanne bladene raskt, rett og slett fordi de produseres raskt. En lengre testfase kan forlenge produksjonstiden, sier Lars Vesth, sjef for digital IT og innovasjon ved Force Technology og ansvarlig for utviklingen av det nye P-Scan-systemet.

Ultralydelementer, eller krystaller, sender ultralydstråler og registrerer ekkoet fra materialet. Med denne informasjonen kan enheten deretter tegne et bilde av materialet. For eksempel kan det oppdage ujevnheter i et glassfiberblad eller i en metallsveis. Den brukes også innen olje- og gassindustrien til å måle korrosjon i rør.

– Med det nye systemet kan vi samle inn svært store mengder data med høy oppløsning svært raskt, sier Lars Vesth.

Phased array-system

Det er ikke mange selskaper som har inngående kunnskap om phased array-systemer, men Prevas har omfattende ekspertise innen dette komplekse området. Og det er også årsaken til at Force Technology valgte nettopp Prevas som sin partner for å utvikle det nye produktet sitt.

På området phased array-systemer har Prevas’ prosjekt bestått i å utvikle et stort phased array-system, SARUS, sammen med BK Medical og DTU, Danmarks Tekniske Universitet. SARUS kan utføre vektorhastighetsavbilding og dermed måle blodstrømmen gjennom enkeltvener hos en pasient i sanntid.

Sanntidsbearbeiding

Et stort problem når store datavolumer mottas fra sondeelementene, er å kunne bearbeide informasjonen fort nok. P-Scan-systemet er et sanntidssystem som viser livebilder av strukturer for brukere mens skanningen pågår.

– Vi hadde behov for å samle inn data fra samtlige elementer og visualisere resultatene umiddelbart, sier Peter Aagaard Kristensen, VP Technology ved Prevas.

Som elektronikkutviklingsselskap konstruerer Prevas en rekke mønsterkort (PCB) hvert år og er eksperter på kort med FPGA (Field Programmable Gate Arrays). FPGA-er spiller en viktig rolle i det nye systemet.

– Man kan enkelt generere 10 Gbit data per sekund fra et phased array-system, sier Peter Aagaard Kristensen. Dette tallet har vi fått ned til sub-1 Gbit per sekund. Vi utfører en omfattende forbearbeiding av data i en FPGA og trekker ut den viktigste delen før vi sender dette til en datamaskin for videre bearbeiding. Der visualiseres data i 3D i sanntid ved hjelp av GPU-teknologi.

– Prevas har gjort en svært god jobb med å konstruere PCB-er og programmert kortene, sier Lars Vesth i Force Technology. Prevas har den nødvendige ekspertisen innen FPGA-programmering, og de har arbeidet med phased array-systemer i medisinske anvendelser.

Industriell skanning

Mange kjenner til utltralydskanning fra undersøkelser av gravide kvinner. I en industriell sammenheng kan teknologien brukes til å skanne alt fra bygningsstrukturer til små, industrielle produkter som skal kvalitetskontrolleres før salg.

– Når man undersøker et vindturbinblad, er det mest interessante å finne ut av styrken i kritiske områder der kreftene er svært store, sier Lars Vesth. Og disse områdene er der de bærende elementene er forbundet med bladets skall.

– Vi kan undersøke områdene i bladene ned til millimeternivå. Vårt P-Scan-system undersøker rør innen oljeindustrien, ståltanker og kjernekraftanlegg. Det kan brukes til alle kritiske strukturer der feil kan oppstå.

Spesialutstyr

Force Technology har utviklet en rekke spesialenheter for spesifikke skanningsbehov. De har for eksempel utviklet et system for å skanne rør installert i oljeplattformer. Utstyret sirkulerer rundt røret og måler hver centimeter av røret. Det nye phased array-system gjør det mulig å skanne rør mye raskere, fordi det dekker et mye større område.

– Vi kan nå bruke opptil 64 elementsonder, slik at utstyret bare trenger å snu noen få ganger. Det sparer mye tid, og på en oljeplattform er tiden dyrebar. Vi kan gjennomføre skanningen opptil ti ganger raskere enn tidligere, sier Lars Vesth.

Rørskanneren er en liten enhet som veier mindre enn 10 kilo, mens skanneren for turbinblad egentlig er et stort elektrisk kjøretøy som føres langs bladet for å måle det fra den ene enden til den andre.

Kontakt os
Henrik Møller, President, Prevas A/S, e-mail
Peter Aagaard Kristensen, VP Technology, Prevas A/S, e-mail

Force Technology-industriell skanning
Force Technology-industriell skanning

Relaterte case

 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte.

 • Force Technology

  Får avansert industriell skanning til å fungere.

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering