sv  dk  en  

no en sv dk
Industrialisering

Industrialisering

Et ikke helt uvanlig scenario innen produktutviklingsprosjekter er at hovedfokus har vært på å utvikle en prototyp for å verifisere produktkonseptet. Når det så kommer til å få produktene ut på markedet, oppstår det andre problemer. Det kan være vanskelig og dyrt å lage produktene da designen ikke er industrialisert. Eller den mangler testbare egenskaper, noe som resulterer i kompliserte tester eller kvalitetsproblemer. Hvis de juridiske kravene ikke er tatt med i beregningen under utviklingsfasen, kan det bli komplisert å få produktene til å oppfylle kravene til CE-merking og andre direktiver, forskrifter og standarder som gjelder for produktet. Sluttresultatet blir at markedsmål som produktets pris og leveringstid ikke oppfylles og at lønnsomheten undergraves.

Prevas kan gi veiledning gjennom hele produktutviklingsprosjektet og sikre at produksjons- og markedskravene implementeres fortløpende.

  • Vi har stor erfaring med DfX Design for Manufacturing, Design for Testability osv., og vi har samarbeidet med mange ulike produserende underleverandører.
  • Vi kan levere testsystemer for validering og produksjonstjenester.
  • Vi har kompetanse innen robust design for å oppfylle strenge miljøkrav og høye krav til pålitelighet.
  • Vi har inngående kunnskap om lover og krav for de store markedene, er alltid oppdatert om endringer for å kunne være proaktive, og vi vet hvordan vi skal skape en konstruksjon som tilfredsstiller gjeldende lovkrav.
  • Vi har en velutstyrt lab til f.eks. EMC-testing.

Les mer om

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging