sv  dk  en  

no en sv dk
Energi

Energi

Den største utfordringen for energiindustrien i dag er å levere strøm og varme til vår stadig økende befolkning, og samtidig redusere miljøpåvirkningen. Det er et kontinuerlig behov for å optimalisere energiproduksjonen. De industrielle energibrukerne spiller også her en sentral rolle når de står overfor utfordringen med å optimalisere produksjonsprosessene for å redusere energiforbruket per utviklet produkt. Eksempler på viktige nøkkelverdier for energibransjen er effektive prosesser og optimaliserte kontrollsystemer, å kunne matche produksjon med faktisk behov, bruk av fornybare energikilder og avfallsmaterialer.

Prevas er aktiv på mange områder innen energiproduksjon, energihåndtering og optimalisering av energiforbruk. Vår erfaring omfatter fjernvarme, kombinerte kraftverk, kjelekontroll, varmegjenvinningssystemer, kjernekraft, osv.

Våre leveranser innen energiområdet omfatter prosjektledelse, automasjon (DCS / PLC / SCADA), miljøovervåkingssystemer og kraftrapporteringsverktøy. Og for at kundene skal kunne oppnå en sikker, effektiv og økonomisk drift av industrielle turbiner, leverer vi verktøy for høyhastighets datainnsamlings- og diagnosesystemer.

Prevas har en aktiv rolle i å hjelpe kundene med å optimalisere strømforbruket, både ved å bruke våre egne produkter, f.eks. innen stålproduksjon, og ved å tilby konsulenttjenester for implementering av energihåndteringssystemer på bedriftsnivå.


Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging