sv  dk  en  

no en sv dk
Verkstedindustrien - Innebygde Systemer

Verkstedindustrien

Å følge regler og myndighetskrav, redusere kostnader og opprettholde høy avkastning/kvalitet er fokusområder for verkstedindustrien. I produksjonsindustrien er disse områdene også utsatt for kontinuerlige endringer, f.eks. gjennom årlige produktforbedringer, endrede standarder, voksende markeder og revolusjonerende teknologier. Elektronikkbransjen er ett eksempel der det hele tiden har kommet nye lover og forskrifter (f.eks. RoHS og 2011/65/EU) som har hatt stor innvirkning og dermed skapt behov for produktutvikling. Eksempler på nøkkelverdier i verkstedindustrien er regeloverholdelse, produktivitet og personalforbedringer.

Prevas er en erfaren leverandør av løsninger til verkstedindustrien, med mer enn 28 års erfaring med å støtte kundene både når det gjelder utvikling av innbygde systemer og i testsystemer på fabrikkgulvet. I løpet av denne tiden har Prevas levert løsninger for produksjonslogistikk, sporbarhet og produksjonstestutstyr til en rekke ulike typer industrier, f.eks. til leverandører av medisinteknisk utstyr, maskiner og verktøy samt kjøretøyindustrien.

Prevas tilbyr tjenester og løsninger for produktutvikling for hele verkstedindustrien. De fremste områdene i dag er tjenester og løsninger for reduksjon av produksjonskostnader, produktfornyelse, testsystem design og konsultasjon rundt regelverk.

Referanser innen verkstedindustrien og innbygde systemer.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging