sv  dk  en  

no en sv dk

Høy teknologisk kompetanse og innovative løsninger

Prevas har som oppgave å levere kvalitetssikrede løsninger og tjenester for økt produktivitet og innovasjonstakt. Med Prevas som partner oppnår industrikunder konkurransefordeler i verdensklasse.

Strategisk plattform

  • Prevas skal være ledende innen sine virksomhetsområder og satse på ekspertsentere, såkalte Centers of Excellence, der vi skal være verdensledende. Ekte kundenytte kan man bare oppnå gjennom en inngående forståelse av kundens virksomhet. Gjennom våre Centers of Excellence får kundene tilgang til spesialistprosjektteam med spesifikk domeneekspertise samt teknologiplattformer for lønnsomme, nøkkelferdige løsninger.
  • Kunnskapen til Prevas, som er tilegnet gjennom tidligere utviklingsprosjekter, skal komme oss selv, men selvsagt også kundene, til gode. Derfor pakker vi våre løsninger i et bredt program av ferdige byggesteiner og produkter. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, og vi kan tilby kundene en raskere og mer effektiv utvikling med høyere kvalitet.
  • Ved hjelp av sterke partnerrelasjoner kan Prevas tilby kundene en totalløsning.
  • Gjennom en prosjektgjennomføring i verdensklasse, godt dokumentert, blir Prevas for kundene det konkurransedyktige, trygge valget ved prosjektanbud. Hver gang vi har gjennomført et prosjekt, måler vi leveringspresisjonen og hvor fornøyde kundene har vært med innsatsen vår. Fremvisning av gode referanser er her et bevis.
  • Prevas skal være en tydelig utviklingspartner og systemleverandør for kundene. Synergier mellom forretningsområdene til Prevas gir mulighet til bredere leveranser. Vi kan nå kunden i en tidlig fase og møte markedets behov for virksomhetsutvikling på et høyere strategisk nivå for deretter å kunne levere systemløsninger og produkter.
  • Prevas vil arbeide for et innovativt og bærekraftig samarbeid gjennom å dele ikke-fortrolig kunnskap fra sitt FoU arbeid gjennom regelmessig deltakelse på seminarer og konferanser, samt i publikasjoner og tekniske nettverk. Dette vil hjelpe våre kunder, utdanne allmennheten og fremme samarbeid mellom industri og akademi. Prevas vil også oppmuntre studenter til å velge en teknisk utdannelse.
  • Ved å flette inn Prevas verdiord i alle sammenhenger skaper vi en levende bedriftskultur. Alle medarbeidere i Prevas oppmuntrer hverandre til å utvikles og være på hugget. Felles for oss er en stor teknologiinteresse, arbeidsglede og kundenytte i fokus der vi deler kunnskaper og erfaringer.

Kontakt

For mer informasjon

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging