sv  dk  en  

no en sv dk
Produksjon og bilindustrien

Produksjon og bilindustrien

Produksjonshåndtering er et fokusområde blant mange interessenter i bedrifter, kundebaser og forsyningskjeder. Konkurranseevne i dagens markeder krever innovasjon og utvikling, mens globalisering, forskrifter og finansielle aspekter tvinger frem faktorer som effektivitet, nøyaktighet og ansvarlighet. I vareproduksjonen, og kanskje spesielt i bilindustrien, står man også overfor kontinuerlige endringer, f.eks. i form av årlige oppgraderinger, endrede utslippsstandarder, nye markeder og ny teknologi. Raskere ledetider, økt kundetilfredshet, regeloverholdelse, kontinuerlig produktivitet og forbedret arbeidskraft er derfor sentrale verdier innen verksteds- og kjøretøyindustrien.

Prevas er en erfaren leverandør av løsninger til produksjons- og bilindustrien, og vi har siden 1985 hjulpet kunder med å ta riktig beslutning. Prevas er en komplett partner og tilbyr tjenester som strekker seg fra innovasjonsprosesser og forretningssaker, til prosjektledelse og design, implementering og støtte for ulike produksjonsløsninger.

Prevas har siden da levert løsninger for MES (Manufacturing Execution Systems), produksjonslogistikk, sporbarhet, integrering i forretningssystemer og ressursbruk innen en rekke ulike industrier, bl.a. prefabrikerte boliger, medisinsk utstyr, maskiner, verktøy og kjøretøy.


Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging