sv  dk  en  

no en sv dk

Innovativ løsning for vindkraftverk

PRESSEMELDING

2017-09-07

ROMO Wind på vei mot fjerde generasjons iSpin med hjelp av Prevas.

ROMO Wind på vei mot fjerde generasjons iSpin med hjelp av Prevas

ROMO Wind, leverandør av det unike sensorsystemet iSpin, har med bistand fra Prevas økt innovasjonstakten og holder nå på å lansere den fjerde generasjonen av iSpin på det internasjonale markedet.

Prevas er utviklingspartneren til ROMO Wind som benytter en ny og banebrytende metode for å måle den vinden som treffer et vindkraftverk.

Den avanserte teknikken bygger på flere års forskning og utvikling og gir betydelige besparelser for eierne av vindkraftverk når den benyttes.

”iSpin måler vinden nøyaktig der det er mest logisk – lengst frem på vindmøllen hvor vinden treffer først. Det gir en mye mer nøyaktig måling av værforholdene enn det som normalt er tilfellet. Vanligvis er vindmåleren plassert lengst bak på nacellen (turbinhuset), noe som gjør at målingen forstyrres av turbulensen vingene skaper. Da er allerede vinden brutt opp og det som måles er historie. Det blir som å lukte på en vin etter at man har drukket den”, sier Mark Hvilsted, Head of Products & Technology, ROMO Wind.

Med iSpins målemetode kan man sikre at vindkraftverkene ikke taper produktivitet og eierne av vindkraftverkene får dypere innsikt i vindforholdene gjennom at alle viktige vindparametre måles samtidig.

”På ca. halvparten av de vindkraftverkene hvor vi har gjennomført slik presisjonsmåling oppdager vi at vindkraftverket ikke er rett plassert i forhold til vinden. Vi har sett nye og moderne vindkraftverk med rotasjonsfeil* på opp til 17 grader! Det er synd, for det betyr at eierne overhodet ikke får rett produksjon ut av vindforholdene og går glipp av stor gevinst. Om et vindkraftverk står bare seks grader feil i forhold til vinden, mister eieren av kraftverket 1 prosent av sin årlige produksjon. Vår målsetning er å hjelpe eierne av vindkraftverk (f. eks. kraftselskaper) å utvinne maksimal energi fra vinden og dessuten unngå kostbare driftsavbrudd”, sier Mark Hvilsted.

Prevas sin rolle var i samarbeid med ROMO Wind å utvikle en program- og maskinvareløsning, samt å gjennomføre målinger og tester for å sikre at man levde opp til både lovpålagte krav og de fra ROMO Wind. Avslutningsvis bisto Prevas med ekspertise under godkjennelsesfasen frem til sertifisering og CE-merking.

Prevas har dessuten vært sentral i utviklingen av kabinettet til produktet. Løsningen er basert på Prevas Industrial Linux (PIL) – en industriell plattform som reduserer utviklingskostnader for kundene. Prevas gjenbruker teknologi og opparbeidet erfaring fra hele verden og Linux-plattformen skreddersys for å passe den enkelte kunde som deretter enkelt selv kan bygge videre med egne applikasjoner. Prevas bidro dermed til at ROMO Wind hurtigere kunne overvinne mange fallgruver og nå snart kan lansere en ennå mer robust fjerde generasjon av iSpin.

”Samarbeidet var smidig og effektivt og fungerte upåklagelig. I et prosjekt oppstår alltid uforutsette problemer, men det håndterte Prevas veldig bra. Med en utviklingspartner går man inn i en lang relasjon og selv når hovedprosjektet er avsluttet kommer relasjonen til å leve videre”, avslutter Mark Hvilsted.

Anm.* De fleste vindkraftverk har rotasjonsfeil
Vindkraftverkenes rotasjonsmekanisme benyttes for å dreie rotorene opp mot vinden. Om rotoren ikke står i rett vinkel mot vinden, har man så en rotasjonsfeil. Gjennom å bidra til å korrigere denne kan man optimere den årlige energiproduksjonen. Seks graders rotasjonsfeil = 1 % av årlig prouksjon.

FOR MER INFORMASJON

Prevas AS

Henrik Møller

Henrik Møller

President Prevas A/S

Tel

+45 29 49 92 02

Martin Bang Andersen

Project Manager

Tel

+45 40 29 24 88

Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Vice President, Business Development

Tel

+46 21 360 19 33

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging