sv  dk  en  

no en sv dk
Måle- og sensorteknologi

Måle- og sensorteknologi

Når det virkelig er viktig med høypresisjonsmåling og sensorteknologi.

I mange teknologisk avanserte industrielle applikasjoner trengs det svært raske og nøyaktig målinger. For at det skal være mulig å utføre disse målingene må det ofte utvikles nye varianter av høypresisjonssensorer. Med effektive verktøy og metoder for måling kan man utvikle nye, innovative applikasjoner og sette disse inn i lønnsomme produkter.

Prevas har vært involvert i applikasjoner som omfatter en rekke ulike typer teknologier for måling, for eksempel infrarød, væske-/gasstrøm, optisk, radar, seismisk, sonar, temperatur, vibrasjon og røntgen. Disse sensorene og systemene brukes på en rekke ulike områder i industrien.

Eksempler på kunder innen måle- og sensorteknologi

ABB, Aimpoint, Atlas Copco, Autoliv, Axis Communications, Emotra, Flir, Honeywell Life Safety, Kaller, Lindcom, Mercon, SAAB (defense), Silixa

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging