sv  dk  en  

no en sv dk
Life Science

Life Science

Life Science-industrien leter kontinuerlig etter mer effektive arbeidsmetoder og løsninger for å oppfylle vår menneskelige søken etter å leve lenger og arbeide mindre. Dette har ført til økt etterspørsel etter mer avanserte/autonome systemer og analyse av big data, bedre anvendelighet, avstandsdiagnostikk og sykepleie i hjemmet.

Life Science-industrien blir stadig mer konkurranseutsatt og krever innovative løsninger så vel som anvendelighet. M2M (tilkoblede maskiner), mobile løsninger, store systemløsninger og fremtidig kompatibilitet blir stadig viktigere.

Prevas' fokus innen Life Science inkluderer bioteknologi, analyseinstrumenter og medisintekniskutstyr og legemiddelbransjen. Å følge regler og myndighetskrav og raskt få produktet ut på markedet og utvikle løsninger er fokusområdene innen Life Science-industrien.

Prevas har siden 1985 erfaring med utvikling innen Life Science, både som spesialist på kundenes anlegg og som systemleverandør. Prevas har utviklet IoT-løsninger, produkter basert på Prevas OE-lite Linux-distribusjon som sikrer fremtidig kompatibilitet, finjustert anvendelighet og har samarbeidet med våre trofaste, langvarige kunder på flere spennende Life Science-prosjekter. Prevas leverer også løsninger for produksjon av Life Science-produkter.

Prevas har kvalitetssystemene, prosessene og utviklingsmodellene som kreves for å kunne tilby komplette produkter for et globalt marked. Prevas' portefølje består dessuten av byggesteiner som inneholder flere av Prevas egen elektroniske design av CPU-kjerner, OE-lite Linux, FPGA IP-moduler og mye mer som kan få fart på utviklingen.

Referanser innen Life Science-bransjen.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging