sv  dk  en  

no en sv dk
Internet of Things, IoT

Internet of Things, tingenes Internett

Gjør deg klar til en ny tilkoblet verden. En verden der menneskene og maskinene sammen finner nye løsninger for smarte dingser, smarte biler, smarte fabrikker, smarte hjem og smarte byer.

I 2020 vil det finnes mer enn 200 milliarder sammenkoblede enheter, tilkoblede ting og maskiner som kommuniserer med hverandre. Et nett av forbindelser som er gjort mulig takket være innovativ ny teknologi og som resulterer i industriens smarte revolusjon; Internet of Things.

Vår digitale fremtid

Ved hjelp av f.eks. sensorer kan man overføre en rekke ulike data, slik som stilling, temperatur, bevegelse og posisjon. Man kan måle hvordan et produkt faktisk brukes og hvor godt en produksjon er trimmet. Det er uendelige muligheter. Legg til muligheten til å prate med hverandre og dele data; her har Nordens produksjonsindustri et enormt potensiale.

Det ovennevnte er imidlertid ingen lett prosess da det ofte omfatter svært store endringer i selskapene der mange deler blir berørt; IT, marked/salg, FoU, produksjon og service. Alle må endre på sine rutiner og måten å se markedet på. Selskapenes ledelsesgrupper må utarbeide nye strategier for å kunne dra nytte av Internet of Things.

Å eie og først og fremst å kunne velge og bruke informasjonsmengden, Big Data, til å skape nye markeder, forretningsmodeller og inntekter, vil vil et av de viktigste konkurransemidlene.

Utviklingspartner med lang erfaring

Prevas har lang erfaring med å støtte ulike bransjer med løsninger på dette området. Prevas' kompetanse på integrert teknologi og industrielle IT-løsninger, kombinert med applikasjons- og prosesskunnskap på mange ulike områder, gjør Prevas til en perfekt partner for Internet of Things-prosjektet.

Vi hjelper deg med

  • Forstudier
  • Program- og prosjektledelse
  • Analyse og redesign
  • Kundeopplevelser

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging