sv  dk  en  

no en sv dk
Industriell digitalisering, industri 4.0 og Internet of Things

Industriell digitalisering, industri 4.0 og Internet of Things

Uansett om du trenger å effektivisere produksjonen din eller utvikle et produkt, så er ny teknologi og digitalisering viktige fremtidsfaktorer å ta med i beregningen. 

Det finnes mange muligheter i dagens eksisterende virksomheter der ny teknologi radikalt kan forbedre alt fra produkter til produksjonssystemer. Bedriftenes evne til å utnytte mulighetene med den nye teknologien og digitaliseringen blir avgjørende for den nordiske industriens overlevelse. Derfor trenger vi ledere med fremtidstro som ser muligheter og ikke er redde for å prøve nye ting.

Prevas tilbyr alt fra tilkoblede sensorer, analyse av skydata og smarte tjenester til utvikling av nye forretningsmodeller og interne prosesser. Sikkerhet er en annen svært viktig faktor i tilkoblede systemer og produkter, og der jobber Prevas blant annet aktivt i et Vinnova-finansiert samarbeidsprosjekt.

Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon om industriell digitalisering, industri 4.0 og Internet of Things.

Eksempler på kundeoppdrag

  • mHealth-produkt som hjelper alkoholavhengige personer med å leve et tørrlagt liv.
  • Interaksjon med brukerne via mobilt grensesnitt.
  • Global serviceløsning.
  • Overvåkning av utstyr.
  • Elektronisk overvåknings- og kommunikasjonsløsning for åndedrettssystem.
  • Industriell digitalisering, industri 4.0

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging