sv  dk  en  

no en sv dk
Batteri og energistyring

Batteri og energistyring

Et moderne produkt må være energieffektivt. Og det gjelder alt fra små håndholdte enheter med lav energiforsyning, slik som solpaneler og batterier, til store energiforbrukere som kjøretøy. Dette påvirker selvsagt produktutviklingen når det for eksempel gjelder å finne effektive energiløsninger, lavt standby-forbruk og en nøye håndtering av batteripakker.

Mangfoldet av utførte prosjekter i Prevas innebærer at vi har deltatt i utviklingen av både håndtering av energikilde og effektiv bruk av tilgjengelig energi. For eksempel; en batteripakke i en bil trenger spesialbehandling og eksklusive algoritmer for å kunne utnytte hele kapasiteten til energiressursen, men også for å kunne ta hånd om batterienes aktive livssyklus på beste måte. Prevas har også utviklet svært effektive håndholdte enheter som fungerer lenge før de må lades på nytt. Det finnes også en rekke krav som angår sluttproduktenes strømsykluser og effektivitet, som må behandles i utviklingsfasen.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging