sv  dk  en  

no en sv dk
AutArch PIMS, Prevas produkt

AutArch PIMS. Er du klar til å slippe løs kraften?

Kjører du anlegget uten å kjenne til kapasiteten? Det å kjenne til potensialet, begrensningene, risikoene og mulighetene i et produksjonsanlegg, er en forutsetning for å kunne oppnå optimalisering og fremtidige utviklingsmuligheter. Tilgang til riktig informasjon til riktig tid er avgjørende for å unngå usikkerhet og høy risiko, noe som resulterer i at tid og penger investeres på riktig beslutningsgrunnlag. Det kan AutArch!

AutArch gir deg først og fremst historikk og kunnskap om anlegget ditt ved å presentere og visualisere informasjon på en svært nyttig måte. Det er et kompetent system for effektiv innsamling, komprimering, beregning, kvalitetskontroll og analyse av data. AutArch foredler også data til nyttig og pålitelig informasjon som presenteres i brukervennlige grensesnitt.

INTEGRERING AV PRODUKSJONS- OG FORRETNINGSSYSTEM

Det er lett å integrere AutArch med andre systemer for informasjonsutveksling, noe som skaper verdiskapende informasjon for hver enkelt person og dennes behov. AutArch kan brukes av flere ulike bransjer, av mange enheter i samme organisasjon, noe som skaper et bedre grunnlag for optimalisering av produksjonen.

Log in AutArch Prevas

Kunde

Bruker du skyen? Logg inn her.
(Fungerer med Internet Explorer 6.0 eller nyere.)

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging