sv  dk  en  

no en sv dk
Support og vedlikehold

Support og vedlikehold – livssyklushåndtering

For å kunne tilby en kostnadseffektiv løsning for support og vedlikehold må du ha lisenser, utviklingsmiljøer, et erfarent team og en vellykket fremgangsmåte. En endring i layouten på et kretskort kan man gjøre uten ekspertkunnskaper, men å se det ut fra et konstruksjonsperspektiv er en kunst.

Det tar tid å få denne erfaringen, og det er en av årsakene til vår suksess. Det spiller ingen rolle om produktet er konstruert av oss eller kunden, vår kompetanse innen produktutvikling gjør at vi forstår problemene.

Våre teknikere har en inngående forståelse av koblingen mellom produktutvikling og produksjon. Fordi vi ligger foran mange andre utviklingsselskaper, vet vi svært godt hva det innebærer å være produkteier og hvordan et produkt, eller en inngående komponent, må håndteres over tid, både når det gjelder elektronikk og programvare. For enkelte kunder håndterer vi også reparasjoner og vedlikehold for en del av deres eksisterende produkter. Dette kan være alt fra å bytte ut enkelte komponenter og oppdatere materialfortegnelser og produktbaser, til å bytte ut en kritisk FPGA eller prosessor samt sikre at vi opprettholder full funksjonalitet.

Vi utfører programvareoppgradering/-portering og programmer for kostnadsreduksjon for enkeltkort eller hele produktstrukturer.

 • Undersøkelser og LCA (påvirkningsanalyse, livssyklusanalyse)
 • Skjemaer og layout
 • Teknisk dokumentasjon: inkludert produktberegninger, spesifikasjoner, detaljerte konstruksjonsbeskrivelser og produksjonsdokumenter.
 • Raske prototyper av den nye konstruksjonen
 • Testing, validering og sertifisering Leverandørvalg, komponenter, OEM, QA (kvalitetssikring) med overføring
 • Reparasjon

La oss fortelle om våre verdifulle tilbud, unike forretningsmodell og ikke minst våre referanser.

Andre- eller tredjelinjesupport

 • Første respons innen 24 timer
 • Handlingsplan innen 3 arbeidsdager
 • Konfigurasjonshåndtering
 • Infrastruktur for utviklingsverktøy og dokumenthåndtering
 • Beredskap for å implementere konstruksjonsendringer
 • Support ved avfallshåndtering

Vedlikeholdstjenester

 • Komponent-/materialteknologi (avfallshåndtering)
 • Funksjonsoppgraderinger
 • Feilretting
 • DFX – revideringer for X (produksjon, automasjon, testing, leveransekjede, demontering …)
 • Regeloverholdelse (EMC, RoHs osv.)
 • Testutvikling

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging