sv  dk  en  

no en sv dk
Prosjektledelse EAM Prevas

Prosjektledelse, EAM

Prevas tilbyr mye kunnskap og mange tjenester og metoder til å støtte og utføre prosjekter av ulike typer. I prosjekter med kapitalforvaltning kan det dreie seg om nyinstallasjoner, ombygginger, modifikasjoner eller overhalinger i lengre planlagte driftsopphold i prosessindustrien. En praktisk måte å planlegge et slikt prosjekt på, er å merke arbeidsordrene med en prioritert “neste stopp” for videre prosjektplanlegging og -utførelse.

Infor EAM-suiten kan håndtere prosjekter med flernivåstrukturer bygget opp av arbeidsordrer som kan ha IO-er og dokumentasjon som en hvilken som helst annen arbeidsordre. Logiske tilstander som vanligvis er basert på AO-statusen (arbeidsordre), kan settes på de ulike prosjektnivåene som styrer frigivelsen av prosjektfaser.

IO-er (innkjøpsordrer) er koblet, og et varemottak av et nødvendig materiell kan utløse frigivelsen av en annen arbeidsordre i prosjektet.

Kostnader akkumuleres i prosjektstrukturen, og budsjetter håndteres. Løsningen leveres med en full toveis integrering med Microsoft Project, som lar deg bruke “dra-og-slipp” til å planlegge arbeidsordrer samt gir deg mulighet til å koble arbeidsordrer avhengig av hverandre. Under en planleggingsøkt låses prosjektarbeidsordrene i EAM-systemet.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging