sv  dk  en  

no en sv dk
Produksjonsløsninger

Produksjonsløsninger

Å oppnå forbedring over hele anlegget og integrere intelligens, fra fabrikkgulvet til toppetasjen, er avgjørende for effektiv produksjon. Prevas har lang erfaring med å tilby produksjonsløsninger som hjelper bedrifter med å forbedre produktiviteten, kvaliteten, kundeservicen og overholdelsen av forskrifter.

Manufacturing Execution Systems, MES, IT-løsninger som styrer produksjonsprosesser

MES er IT-løsninger som styrer de viktige produksjonsprosessene på et eller flere anlegg. MES-tjenestene fra Prevas gjør at våre produserende kunder kan tette gapet mellom ERP og prosesskontroll (automasjon). De lar deg etablere felles standarder og beste praksis som resulterer i reduserte kostnader, ledetider, WIP (arbeid som pågår) og lagerbeholdninger. Manufactturing Execution Systems, MES

Enterprise Asset Management, EAM, vedlikehold av produksjonsressurser

For å være konkurransedyktige må dagens produksjonsbedrifter håndtere driftsmidlene klokt. For prosessprodusenter er det anleggsmidlene og driftseffektiviteten som bestemmer avkastningen og hvor godt bedriften gjør det. For vareprodusenter er pålitelighet og tilgjengelighet av driftsmidler avgjørende for produktiviteten. Vedlikehold av produksjonsressurser, EAM

Enterprise Manufacturing Intelligence, EMI, innsamling av produksjonsinformasjon

EMI fra Prevas er programvareløsninger som samler inn og legger frem produksjonsrelaterte data fra en rekke ulike kilder for å gi beslutningstakere tydelig informasjon om bedriftens ytelse. Og vi mener beslutninger som tas i sanntid. EMI kan betraktes som BI for produksjon. Enterprise Maufacturing Intelligence, EMI

Production Information Management Systems, PIMS

Prevas PIMS-løsninger er integrerte prosessinformasjonssystemer som tetter gapet mellom prosesskontrollsystemer og forretningssystemer for industriselskaper. Production Information Management Systems, PIMS

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging