sv  dk  en  

no en sv dk
PCB-design, høy hastighet

PCB-design, høy hastighet

I dag skal det elektroniske utstyret takle høye hastigheter, noe som gjør at den fysiske uformingen (kretskort, pakke, tilkoblinger, osv.) bidrar til kretsenes funksjon i akkurat like stor grad som de elektroniske konstruksjonskomponentene i koblingsskjemaet. Stadig høyere signalavledninger i dagens kretskort forårsaker uønskede effekter ved høy hastighet, også på kretskort som arbeider med lav frekvens. I og med at drivkretser veksler stadig raskere er det fare for signalforverring – som selvsvingning, avbrudd, overhøring og oppdateringsproblemer.

Dette er, på samme måte som emisjon og ufølsomhet, noen av faktorene som må betraktes under konstruksjonsarbeidet for å redusere problemer med for eksempel signalintegritet (SI) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

De elektroniske egenskapene påvirkes direkte av egenskaper på kretskortnivå eller systemnivå, som PCB-materialer, størrelse og plassering, plassering av komponenter, fra- og omkobling, rutingtopologi, signalledningsterminering, konfigurasjon av hoved- og datterkort, tilkoblinger, jording, osv.

Prevas har erfaring med PCB-design, har gjennomført mange høyhastighetsoppdrag og har inngående kunnskaper om krav og forutsetninger angående konstruksjon. For å gi en god, driftssikker og rask kretskortkonstruksjon er det ofte nødvendig å bruke et avansert simuleringsverktøy, for eksempel Hyperlynx. Prevas kan hjelpe og veilede kundene gjennom konstruksjonsprosessen og utføre de nødvendige simuleringene.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging