sv  dk  en  

no en sv dk
Forsyningskjedeintegrering Prevas

MBP, Manufacturing Business Processes

På grunn av det produktsentriske perspektivet knyttes ikke MES bare til informasjon og prosesser på maskinnivå, men også til bedriftens masterdata, forretningsprosesser og organisatoriske faktorer. For å kunne forstå dette, kan du tenke på hvordan svarene på følgende spørsmål vil kunne påvirke produksjonsprosessene i en periode på 3-5 år:

 • Hva om du introduserer nye produkter eller endringer av eksisterende produkter?
 • Hva om du får nye kunder eller nye salgskanaler?
 • Hva om det kommer nye eller endrede lovbestemte krav for produktene?
 • Hva om virksomhetens strategi endres?
 • Hva om dere går gjennom en omorganisering?
 • Hva om det skjer endringer i arbeidsstyrken?

Prevas mener at svarene på disse spørsmålene krever en stor grad av fleksibilitet i produksjonen til de fleste bedriftene og at håndteringen av MBP (Manufacturing Business Processes) kan legge grunnlaget for å oppfylle dette kravet.

Kontinuerlig forbedring er et av MES-fundamentene som Prevas har lang erfaring med, og det vil fortsatt være et viktig aspekt av MES, så vel som den viktige ekspertisen som Prevas kultiverer. I forbindelse med kontinuerlige forbedringsprogrammer blir det stadig tydeligere at, etter hvert som produsentene utnytter utstyret bedre, MBP-prosessene også må optimaliseres for å kunne oppnå høyere effektivitet.

Prevas følger en modelldrevet MES-filosofi der BPM kan spille en sentral rolle i MES-løsninger. Med denne tilnærmingen blir ikke MES bare et verktøy som støtter endring, men også en endringsfaktor ved å implementere SOP-er og beste praksiser på en konsekvent, målbar og fleksibel måte.

MBP tar blant annet hånd om

 • Tverrfunksjonelle driftsprosesser
 • Kommunikasjonsledetider
 • Mangel på alternativ planlegging i prosesser
 • Mangel på data for forbedring av driftsprosesser

Viktige fordeler

 • Digitalisere og standardisere SOP-er, GMP-er og instruksjoner på tvers av alle domener
 • Integrere og koordinere menneskelige aktiviteter med systemaktiviteter
 • Støtte samarbeid på tvers av roller og organisatoriske grenser
 • Måle og forbedre effektiviteten til prosesser
 • Sørge for overholdelse med kundekrav og lovfestede krav
 • Angi og håndheve endringer i driftsprosedyrer for å unngå tilbakegang etter forbedring

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging