sv  dk  en  

no en sv dk
Innkjøps-, materiell- og garantihåndtering

Innkjøps-, materiell- og garantihåndtering

Prevas tilbyr utvikling av innkjøps- og materiellprosesser tilpasset og optimalisert for produksjons- og vedlikeholdsdrift. Prosessene støttes av Infor EAM-suiten og kan integreres med et hvilket som helst ERP-system.

Det er vanlig å utvikle separate prosesser for innkjøp av reservedeler og lagerdeler så vel som for prosjekter i forbindelse med driftsmiddelinvesteringer og ombygginger. Innkjøpet og lagerstyringen av reservedeler og forbruksmateriell må være helt integrert med kapitalforvaltningssystemet og arbeidshåndteringen for å garantere et minimum av tomme lagerhyller som kan forårsake kostbar nedetid og produksjonstap. Det stilles også unike krav til innkjøp av tjenester i vedlikeholdet.

Tildelingen av arbeid bør følge den samme arbeidsordreprosessen som internt arbeid til ordren er tildelt en ekstern part – og ved tilbakerapportering må leverandørens tekniker rapportere via EAM-systemet akkurat som en annen intern ressurs. Hvis ikke; AO-historikken (arbeidsordre) til utstyret blir ufullstendig, og verdien av analysen faller betraktelig. Rapporter og bilder må lastes opp og så videre. Prevas arbeider med webbaserte løsninger som kan driftes og danne samarbeidsplattformen mellom kunden og leverandøren.

En enkel og brukervennlig vedlikehold løsning

En annen forskjell mellom typiske ERP-innkjøpsløsninger og en produksjonsløsning fra Prevas, er brukervennligheten og effektiviteten sett fra sluttbrukerens ståsted. De fleste ERP-løsninger krever opplærte superbrukere – en Prevas-løsning er selvforklarende og automatiserer kompliserte oppgaver som utstedelse og retur av deler, søk etter reservedeler til en bestemt maskin, med lagerantall og -plassering, leverandørinformasjon for direkte anrop og ordre i akutte situasjoner. Alt dette fra en iPad som står ved maskinen!

Infor EAM-løsningen kan generere innkjøpsbehov fra arbeidsordre, utstyrs- eller ombestillingsantall. Rekvisisjonshåndteringen er effektiv og integrert i arbeidsordrehåndteringen. Innkjøpsordren (IO) kan knyttes til lager, arbeidsordre/prosjekt eller en kostnadskonto. Priser kan håndteres per ordre, artikkel eller ordrelinje. Varemottak og fakturaavstemming er andre standardfunksjoner.

Infor EAM-løsningen leveres med multilagerfunksjon og konsignasjonslagerstyring. ABC- (Activity Based Costing) og EOQ-analyser (Economic Order Quantity) støtter angivelse av optimale bestillingspunkter og ordremengder. Prosessene for mottak, sending og retur av varer samt vareopptelling støttes i et avansert grensesnitt og i et mobilt grensesnitt for selvbetjening på lager. Plukklister for materiellklargjøring og alarmhåndtering for å informere AO-ansvarlig personell om kritiske varemottak i forbindelse med FV – alt man trenger for å en effektiv anskaffelses- og materiellhåndteringsprosess.

Håndtering av garanti- og kravprosesser

En viktig funksjonalitet i forbindelse med innkjøp på produksjons- og vedlikeholdsområdet er håndteringen av garantier og krav. Både komponent- og systemgarantier må håndteres for effektiv kostnadskontroll. Prosessen starter i innkjøpsprosessen når man forhandler om vilkårene med leverandørene. Utskifting av en del er bare en del av kostnaden – garantiens AO-tid bør faktureres leverandøren i henhold til avtalen. Prevas' løsning for disse prosessene støtter både garantiidentifiseringen og hele prosessen til garantiarbeidet er fakturert leverandøren og utskiftingsdelen er installert eller lagt på lager kostnadsfritt.

Hva man kan forvente av Prevas' løsning for innkjøp-, materiell- og garantihåndtering

  • Redusere overskuddslager og få tilbake kapital fra lagerinvesteringer.
  • Eliminere impulskjøp og heller kjøpe deler og systemer underlagt garanti.
  • Få en sømløs webbasert IT-løsning på plass som reduserer innkjøpsordrekostnader, ledetider og øker faktisk produksjonstid.
  • Spare på kjøp ved å konsolidere leverandørbasen.
  • Få en innkjøps-, lager- og materiellprosess som er integrert med arbeidsordrehåndteringssystemet for å maksimalisere faktisk produksjonstid ved å redusere tomme lagerhyller og innkjøpsledetid.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging