sv  dk  en  

no en sv dk
Håndtering av arbeidsordre og planlegging

Håndtering av arbeidsordre og planlegging

Arbeidsordreprosesser for vedlikehold må defineres og håndteres som en integrert del av produksjonsordre-, materiellinnkjøps- og logistikkprosessene. Ytelsesindikatorene for produksjon og vedlikehold bør også være integrert for å oppmuntre ledelsen til å samarbeide fullt mot felles mål som sikkerhet, produktivitet/OEE, energiforbruk, kostnadsreduksjon, kvalitet og miljøpåvirkning.

Prevas har erfaringen, løsningene og produktene til å støtte avansert ordrehåndtering for vedlikeholdsarbeid.

Vedlikeholdssystemet bør kunne konfigureres til å støtte en kundedefinert arbeidsflyt. Arbeidsordrene bør kunne struktureres i overordnede/underordnede strukturer og prosjektstrukturer slik at man kan håndtere komplekse oppgaver og aggregere kostnader for budsjettsammenligning. Sikkert arbeid krever utestengingsfunksjonalitet med full sporing av alle transaksjoner. Arbeidsordren inneholder også alle dokumenter, kommentarer, brukte materiell og inspeksjonsinformasjon for hele historikken til driftsmiddelet.  

Forebyggende arbeid er ikke bare servicearbeid basert på målere eller kalenderintervaller – det kan også være arbeid som håndteres i en syklisk prosess eller inspeksjoner til å definere den faktiske tilstanden før man går til kostbare servicetiltak. Løsningene til Prevas har som mål å gå mot tilstandsbasert vedlikehold gjennom elektronisk tilstandsinformasjon eller inspeksjoner. Et annet mål er å integrere operatørenes arbeid i arbeidsordreprosessen. Definerte alarmkategorier fra automasjons- og SCADA-systemer er integrert i EAM-alarmhåndteringen for å initiere inspeksjonsarbeidsordrer.

Planlegging

Forebyggende arbeidsordrer kan planlegges med estimat på antall timer og nødvendig materiell. Materiellet kan så kjøpes eller plukkes fra lager. Til rett tid tildeles arbeidet en person eller gruppe. Det er viktig at vedlikeholdsplanen er integrert i produksjonsplanen for å sikre at man mister minst mulig effektiv driftstid på grunn av vedlikehold. En annen strategi er å ha arbeidet planlagt og klart til utførelse ved en ikke-planlagt produksjonsstans. EAM-systemet brukes til å opprette en arbeidsordrehandlingsliste som er tilpasset lengden på oppholdet og som ikke bare legger frem arbeidsordrene som har det nødvendige materiellet utstedt.

Infor EAM-systemet har alt verktøyet til å støtte effektiv daglig planlegging, månedlig planlegging, prosjektplanlegging med det toveis integreringsverktøyet Microsoft Project så vel som grafisk forebyggende planlegging.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging