sv  dk  en  

no en sv dk
Embedded QA

Embedded QA

Reduser utviklingstiden og kostnadene ved å se over kvalitetsprosesser.

Testing er en stor og ofte kostbar del av FoU. Det kreves fagkunnskaper og kunnskaper innen embedded QA for å kunne utføre testingen så effektivt som mulig. Prevas kan levere denne kunnskapen, som omfatter alt fra kravhåndtering og testing, strategier, løsninger til utførelse.

For å kunne fornye og forbedre testprosessen bruker vi en prosess som kalles Test Process Improvement (TPI). Modellen støtter forbedringer av testprosessen og gir innsikt i testprosessens ”modenhetsgrad” i organisasjonen. Ut fra denne kunnskapen kan din virksomhet bruke modellen til å enkelt skape trinnvise og målbare forbedringer. Les mer i vår brosjyre om Test Process ImprovementPDF.

Prevas' kunnskaper innen testløsninger (som funksjonelle, HIL-, RF- og produksjonstestsystemer og sanntids- og styringssystemer) kreves for å kunne teste dagens komplekse innbygde produkter. Våre løsninger reduserer også utviklingstiden ved å bruke automatisk testing, sanntidssimuleringer og rask prototyputvikling. Å øke testenes omfang er viktig for å øke produktkvaliteten. Våre prosesser og strukturer gjør at våre løsninger kan brukes om igjen til testing av ulike typer produkter og også til produksjon.

Prevas er global partner med National Instrument, som er et av de største selskapene på markedet innenfor dette området. Vi bruker komponenter fra deres portefølje og har også utviklet egne tillegg, for å kunne bygge effektive testmiljøer for mange ulike bruksområder og bransjer.

Prevas har svært bred erfaring med å levere systemer for funksjonstesting, HIL-testing, produksjonstesting, reparasjonstesting samt testing av robusthet og systemsikkerhet.

Relaterte koblinger

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging