sv  dk  en  

no en sv dk
Prevas Customer Summit 2015

Foredragsholdere

Björn Andersson

Einar Alexander Andersen CEO, Prevas AS

Einar Alexander har bakgrunn som Diplomøkonom og har jobbet med salg og markedsføring av Infors EAM løsninger i mer enn 15 år. I år 2000 var han med og etablerte Psiam i Norge hvor han startet med salgs- og markedsføringsoppgaver og etter hvert fikk anledning til å lede selskapet. Gjennom disse årene har han jobbet med en rekke EAM kunder innen offentlig og privat sektor og trives når han får møte nye kunder og diskutere deres utfordringer. Etter en fin utvikling ble Psiam kjøpt av Prevas i 2013 og Alex jobber nå som CEO i Norge.

Bjørn Moland

Bjørn Moland
Product Manager EAM, Prevas AS

Bjørn har jobbet med systemer for vedlikeholdsstyring siden 1985. Han har vært drifts- og produktsjef for EAM systemene fra Datastream og Infor siden 1996 og var også med og etablerte selskapet Psiam i Norge i år 2000. Han har erfaring både nasjonalt og internasjonalt og har jobbet mot kunder innen olje & gass, landbasert industri som næringsmiddel- og legemiddelproduksjon, offentlig sektor med VA og infrastruktur, med mer. Bjørn har jobbet som prosjektleder, funksjonell konsulent og løsningsarkitekt i et stort antall Psiam og Prevas prosjekter og jobber til daglig også med presale og som kursholder i Infor EAM.

Björn Andersson

Morten Langbo
Sales Manager Industriell IT, Prevas AS

Morten har bakgrunn som Økonom og har jobbet som konsulent innen økonomi og systemintegrasjon. De siste 15 årene har han arbeidet med salg og markedsføring av IT løsninger til norske kunder. Han begynte i 2014 i Prevas hvor han nå arbeider med salgs- og markedsføring av Infors EAM løsninger og konsulenttjenester.

Björn Andersson

Dag Kjensbekk
Prevas AS

Dag Kjensbekk har lang erfaring fra innføring av og rådgivning rundt vedlikeholdssystemer. Med fagbrev som fagoperatør i næringsmiddelindustrien startet han som fagoperatør i Cerealia Mills på 90-tallet hvor han etter hvert ble Prosjektleder / Teknisk leder og har siden vært Vedlikeholdssjef på Coca-Cola Drikker og Produksjonssjef i Berendsen Tekstilservice før han ble en del av vår EAM organisasjon i Norge i 2012. Som kunde har han vært ansvarlig for å implementere både Maximo og Infor EAM i egne organisasjoner og har derfor en unik posisjon i diskusjonen med kundene.

Johan Strid

Johan Strid
CEO, Prevas AB

Johan Strid har de siste årene ledet Knowit Solutions og tok 1. august i år over som CEO i Prevas. Han vil fortelle litt om hvorfor han valgte Prevas, samt dele noen av sine tanker for Prevas fremover.

Jørn Egil Johnsen

Jørn Egil Johnsen
Programleder / Program manager
FoU / R&D

Jørn er utdannet maskiningeniør med fordypning innen drift og vedlikehold. Har arbeidet innen fagområde vedlikehold og anleggsforvaltning nesten hele sin karriere med mer enn 20 år i forskjellige fag- og lederstillinger innen vedlikeholdsstyring og -ledelse. Mangeårig styremedlem og nå styreleder i Norsk Forening for Vedlikehold, og har nå stilling som programleder for FoU-programmet Smarte Nett i Statnett.

FoU bidrar til smart vedlikehold
Statnett har over mange år satset på FoU som et av flere virkemidler for å nå sin strategi om å være smart, effektiv og sikker.

Jørn vil fortelle kort om satsningen og hvordan blant annet droner har blitt tatt i bruk innen inspeksjon av transmisjonsnettet, samt FoU-prosjekter innen automatisk (og etter hvert) autonom droneinspeksjon.

Norsk Forening for Vedlikehold skal bidra til at norsk næringsvirksomhet gjennom effektiv vedlikeholdsstyring er bærekraftig og gir konkurransefortrinn. Hør hvordan foreningen bidrar til å sikre kompetanseutvikling, og påvirker fremtiden innen industrielt vedlikehold i takt med Industri 4.0 og digitalisering.

Lars-Erik Berger

Lars-Erik Berger
Oslo kommune vann- og avløpsetaten

Lars Erik kommer att prata om Oslo kommun VAV (vatten och avlopp), kultur och utmaningar i förändringshantering. Processen fram till idag med införande av InforEAM som underhållssystem. Visa historiska data med QlikView som verktyg. Hur man har byggt upp sitt underhåll strukturellt och hur man använder identifiering via taggar. Viktigheten i att ha mobila användargränssnitt som Prevas Connector. Han belyser också viktigheten i förankrat ägarskap i verksamheten för att lyckas.

Halvor Struksnes

Halvor Struksnes
Maintenance planner / Purchaser, Raufoss Technology AS

Halvor Struksnes jobber som planlegger/innkjøper vedlikehold hos Raufoss Technology AS. Her har han jobbet med Datastream i fra 2002 og bruker nå Infor EAM.

Halvor vil gi oss innsikt rundt oppfølging av arbeid og innkjøp i en automatisert hverdag. Dette med strenge krav til dokumentasjon og adaptiv KPI styring ved tidsbasert FV vedlikehold.

Per-Erik Ose

Per Erik Ose
Senioringeniør, Kystverket

Kystverket er Samferdselsdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.

Kystverket tar ansvar for sjøveien gjennom å arbeide for:
• Sikker seilas
• Rent miljø
• Transport fra vei til sjø
• Livskraftige kystsamfunn
• Kvalitet i alle ledd
• Alltid å være til stede

Mer info:

Vi vil takke vår partner og sponsor

Infor

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging