sv  dk  en  

no en sv dk
Prevas Customer Summit 2015

Velkommen til Prevas Vedlikeholdsdagen!

Vi følger opp forrige års seminar og inviterer til ny samling for å dele erfaringer med Infor EAM, presentere nyheter og knytte nye kontakter. Vi kjører på nytt et arrangement over halvannen dag, med fokusgrupper innen ulike temaer på ettermiddagen dag 1 etterfulgt av underholdning og bevertning. Dag 2 vil det være fokus på presentasjoner fra kunder og partnere.

Arrangementet er for alle som er kunder eller samarbeider med Prevas og vil lære mer om våre ulike løsninger og hvordan vi gjennom kompetanse og løsninger kan bidra til å skape vekst hos våre kunder.

MÅLSETNING MED ARRANGEMENTET:
Å skape en bedre forståelse av verdien i et samarbeid med Prevas og hvilke muligheter dette gir for å skape en effektiv drift.

For mer info, kontakt:
Therese Falkbåge, e-post


Vi vil takke vår partner og sponsor Infor

Infor

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging