sv  dk  en  

no en sv dk
Grunnleggende verdiene i Prevas

Grunnleggende verdiene i Prevas

Business driven
Med kunnskap om oppdragsgiverens virksomhet, gründerånd, høyeste servicenivå og engasjement skaper Prevas kostnadseffektive og lønnsomme løsninger.

Open Minded
Prevas utvikler innovative løsninger og oppmuntrer til kreativitet. De som engasjerer Prevas, vil oppleve oss som åpne og ukompliserte å jobbe med.

Accountability Prevas
prosjektgjennomføring er i verdensklasse. Vi tar det fulle ansvar for våre prosjekter, arbeidsoppgaver og vår egen kompetanseutvikling.

Team Spirit
Medarbeiderne i Prevas bryr seg om hverandre, og deler selvsagt sin kompetanse og erfaring. Det gjør det mye enklere for alle å kombinere arbeid med fritid og familieliv.

Kontakt

For mer informasjon

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging