sv  dk  en  

no en sv dk
Produksjonstestsystem

Produksjonstestsystem

For å kunne tilby produksjonstestsystemer må man ha kunnskap om integrert utvikling (inkl. Testsystem Design og kunnskap om industriell IT) og om hvordan man optimaliserer produksjonen.

Prevas har eksperter på begge disse områdene, og kombinert med våre prosesser og vår ekspertise innen testsystemer, gjør det at våre produksjonstestsystemer er de mest konkurransedyktige på markedet.

Vi har komponenter og kunnskapen som kreves for å kunne tilby testsystemer for både kretskort (PCB) og enhetstesting, inkludert RF og høyhastighetsdata.

Kontakt

Dejan Belgrenius

Business Unit Manager

Tel

+46 727 190 900

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging