sv  dk  en  

no en sv dk
Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Vi i Prevas ser en godt fungerende kompetanseutvikling som en av grunnforutsetningene for å kunne møte våre kunders krav om lønnsomme og fremtidsrettede løsninger.

Attraktiv for dyktige medarbeidere

Våre medarbeidere får mye av sin kompetanseutvikling gjennom å delta i prosjekter, dels hjemme på kontoret og dels ute hos kunder i mange bransjer. For å kunne møte stadig nye behov, blir det også igangsatt intern opplæring. Denne er initiert av våre ledere, av våre medarbeidere med utgangspunkt i individuelle ønsker, og ut fra spesielle kundebehov.

I en raskt skiftende verden er det nødvendig med en godt fungerende kompetanseutvikling. Selskapets satsing på ekspertsentre, såkalte "centers of excellence", gir medarbeiderne mulighet til å spesialisere seg innenfor forskjellige områder og bransjer.

Kontakt

For mer informasjon

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging