sv  dk  en  

no en sv dk
Forskriftsmessige krav

Forskriftsmessige krav

Prevas har bred erfaring fra arbeid med forskriftsmessige krav og sertifiseringer innen ulike områder. Vi holder oss alltid oppdaterte og kan gi råd om hvordan man oppfyller gjeldende krav. På visse områder, f.eks. EMC og medisinske krav, har Prevas svært høy spesialisert kompetanse.

De offisielle reglene som styrer produktkrav, endres og oppdateres ofte. Den nye lovgivningsrammene (NLF, New Legislative Framework) vil påvirke mange relevante direktiver.  Ved å være oppmerksomme og holde et våkent øye på fremtidige krav, og ved å lage produkter som er forberedt på disse, kan man redusere kostnadene for utvikling og sertifisering.

Noen relevante direktiver og regler

  • EMC-direktivet 2004/108/EF. Ny omarbeiding 2014/30/EU trer i kraft 20.04.2016! 
  • MDD (direktivet for medisinsk utstyr) (93/42/EF). Ny omarbeiding foreslått. 
  • Lavspenningsdirektivet (73/23/EØF, 2006/95/EF). Ny omarbeiding  2014/35/EU trer i kraft 20.04.2016! 
  • Maskindirektivet (98/37/EF) rev. 2006/42/EF i kraft fra 29.12.2009.

Miljødirektiver

  • RoHS: Direktiv om begrensning i bruk av enkelte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. RoHS 2: Omarbeiding 2011/65/EF i kraft fra 02.01.2013.
  • WEEE: Direktiv om håndtering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, WEEE 2 omarbeiding 2012/19/EU i kraft fra 15.10.2014.
  • ERP: Rammedirektiv 2009/125/EF om økodesign. 
  • REACH, forordning for registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemikalier, 1. juni 2007.

Relaterte koblinger

Kontakt

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Sales Manager

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging